ที่มาและราคาเครื่องสล็อต

เครื่องสล็อต หรือ Machine Slotter เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานของวิธีที่เรียกว่า Slotting หรือการขับสล็อตบนผิวของชิ้นงานโดยใช้มีดพิเศษที่ทำการแกะเนื้อถาดของชิ้นงาน โดยแบ่งเป็นชนิดหลักๆ คือ Slotter Machine และ Rotary Slotter Machine

Slotter Machine มักใช้สำหรับการทำ slot แบบตั้งเฉียงหรือตั้งตรงที่มีลักษณะคล้ายกับลุกเดียว มีความแม่นยำสูง แต่ไม่สามารถทำงานกับชิ้นงานที่มีความลึกมากเกินไป

ส่วน Rotary Slotter Machine มีลักษณะคล้ายกับเครื่องประเภทนี้ แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างให้สามารถทำงานกับชิ้นงานที่มีพื้นที่กว้างและลึกมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถทำงานกับชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนได้

ราคาของเครื่องสล็อตหลายครั้งจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องที่ต้องการ และความสามารถในการทำงาน เริ่มต้นราคาของเครื่องสล็อตพื้นฐานอาจอยู่ที่ราวๆ 100,000 บาทขึ้นไป แต่เครื่องที่มีความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน หรือทำงานกับชิ้นงานขนาดใหญ่อาจมีราคาสูงกว่านี้

ดังนั้น การเลือกซื้อเครื่องสล็อตควรพิจารณาถึงความต้องการในการใช้งาน รวมถึงความพร้อมทางการเงินในการลงทุนเครื่องจักรนี้ด้วย เพื่อให้ได้เครื่องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

เข้าเกมได้เลย!